video na maila

2820118732213700x100.gif

środa, 1 czerwca 2011

dzień.de der-tag.pl


Co to jest dzień.de│der-tag.pl?

O tym, jak będzie wyglądał dzień.de│der-tag.pl, każdy organizator zadecyduje sam. Może to być np. wieczór filmowy, wizyta w niemieckiej instytucji w sąsiedztwie, wspólny projekt artystyczny z udziałem niemieckiej grupy partnerskiej lub polsko-niemieckie zawody kulinarne.

Kiedy zaplanować dzień.de│der-tag.pl?

„Dzień Polski" lub „Dzień Niemiecki" należy przeprowadzić w terminie od 20 maja do 21 czerwca 2011 roku. Organizatorami dzień.de│der-tag.pl powinna być przede wszystkim młodzież, wspierana przez swoich opiekunów.

Wsparcie PNWM

Wszystkim, którzy zdecydują się wziąć udział w dzień.de│der-tag.pl PNWM proponuje pomoc merytoryczną i finansową. Na organizatorów czekają także przygotowane specjalnie na tę okazję drobne upominki jubileuszowe. Jeśli Wasz projekt zostanie zaakceptowany przez PNWM, będzie można zamówić i wykorzystać je np. jako nagrody rzeczowe dla uczestników waszej akcji.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

Między 20 maja a 21 czerwca zorganizujcie swój własny jednodniowy „Miniprojekt" lub „Akcję na rzecz społeczności lokalnej" w ramach polsko-niemieckiego spotkania młodzieży.

1. Miniprojekt

  • Miniprojekt może powstać w jedno- bądź dwujęzycznej grupie - może, ale nie musi, być spotkaniem polsko-niemieckim. Projekt ma na celu przekazanie wiedzy o kraju sąsiada, zachęcić do zgłębiania informacji na temat jego kultury, historii, języka i życia codziennego. Niezależnie od tego, czy macie już doświadczenia w wymianie polsko-niemieckiej, czy dopiero zaczynacie poznawać kraj sąsiada - zorganizujcie własny miniprojekt!
  • Warunkiem otrzymania dofinansowania na miniprojekt jest aktywna partycypacja młodzieży we wszystkich fazach projektu - przy tworzeniu jego koncepcji, przygotowaniu oraz realizacji.
  • Na naszej stronie jubileuszowej www.20-lat-pnwm.org zamieściliśmy pomysły i wskazówki jak zaplanować i zorganizować własny projekt.

Prosimy o możliwie obszerną i atrakcyjną wizualnie dokumentację z realizacji projektu.

2. Akcja na rzecz społeczności lokalnej

  • Jeśli wraz z niemiecką grupą partnerską planujecie zorganizować akcję o charakterze prospołecznym, możecie przyłączyć się do projektu dzień.de│der-tag.pl. Zaangażujcie się np. w remont pobliskiego placu zabaw albo przygotujcie wspólnie przedstawienie teatralne w domu seniora w waszym mieście. Najważniejsze, abyście wspólnymi siłami zrobili coś dla dobra lokalnej społeczności!
  • Akcja może obejmować m.in. następujące obszary: kultura, edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska, zwierząt, etc.
  • Aby projekt był dofinansowany w ramach dzień.de│der-tag.pl, minimum 50% spotkania musi służyć wypracowaniu oraz realizacji akcji prospołecznej.

Prosimy o możliwie obszerną i atrakcyjną wizualnie dokumentację z realizacji projektu.

Wszystkie polsko-niemieckie spotkania młodzieży między 20 maja a 21 czerwca 2011 roku, w ramach których młodzież wspólnie zaangażuje się na rzecz innych, otrzymają od PNWM dofinansowanie w wysokości 100% stawek zryczałtowanych PNWM.