video na maila

2820118732213700x100.gif

sobota, 23 czerwca 2012

Intensywne konwersacje językowe on line

Skrócony opis szkolenia Szkolenie polegające na konwersacji, podzielone na bloki tematyczne. Adresaci szkolenia Osoby, którym zależy na szybkim opanowaiu języka mówionego. Forma przyjmowania zgłoszeń Zgłosznienia przyjmowane są drogą mailową. Cel szkolenia Celem szkolenia jest podniesienie poziomu konwewrsacji uczestników. Program szkolenia • Zajęcia – polegające na konwersacji
• Spotkania 4 razy w tygodniu w godz. popołudniowych lub porannych
• Dwa poziomu do wyboru: podstawowy lub zaawansowany
• Dodatkowo do wyboru - słownictwo branżowe (pielęgniarki, budowlańcy itp.)
• Ilość godzin kursu - 48h
• Język: niemiecki
Opis metodyki szkolenia Wykłady, konwersacje