video na maila

2820118732213700x100.gif

czwartek, 21 czerwca 2012

Język niemiecki w budownictwie


Głównym celem kursu jest przygotowanie jego absolwentów, od strony językowej, do podjęcia pracy zarobkowej w Niemczech.

Język niemiecki w budownictwie
 Skrócony opis szkolenia

Szkolenie realizowane w bloku trzymiesięcznym,spotkanie raz w tygodniu  on line po 90 minut,łącznie 12 spotkań z możliwością dalszego przedłużenia kursu.
Opis terminu szkolenia: Termin kursu zawsze ustalany jest indywidualnie.
 Adresaci szkolenia: Kurs skierowany jest do osób poszukujących pracy w Niemczech w zakresie prac budowlanych, jak i do właścicieli lub pracowników firm budowlanych współpracujących z partnerami niemieckimi.
 Forma przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową lub telefonicznie : tel. 691329296.
Program szkolenia Szkolenie językowe ”Język niemiecki w budownictwie” obejmuje 12 spotkań raz w tygodniu po 90 minut,łącznie kurs trwa 3 miesiące z możliwością dalszego przedłużenia,zmiany dnia,w którym odbywają się zajęcia lub zmniejszenia czasu trwania pojedynczych zajęć do 60 minut (co wiąże się z niższą ceną kursu).
Zakres materiału leksykalnego i gramatycznego uzależniony jest od poziomu zaawansowania językowego kursanta.
Przykładowe zagadnienia: przyjazd do Niemiec,wynajęcie mieszkania,poszukiwanie pracy w zakresie budownictwa,stworzenie swojego CV,listu motywacyjnego,rozmowa kwalifikacyjna,roboty budowlane wewnątrz budynków,zewnętrzne roboty budowlane,roboty wykończeniowe,elementy wewnętrzne itd. UWAGA: szkolenie może odbywać się indywidualnie lub grupowo,kurs odbywa się przy komputerze Kursanta.
Warunki ukończenia szkolenia: Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie ostatecznego testu podsumowującego.