video na maila

2820118732213700x100.gif

środa, 13 czerwca 2012

Język niemiecki dla pielęgniarek

Język niemiecki dla pielęgniarek i opiekunek osób starszych Poziom A1.

Skrócony opis szkolenia Pracodawcy niemieccy oczekują od przyszłych opiekunek/opiekunów minimalnie komunikatywnej znajomości języka niemieckiego oraz doświadczenia i wiedzy w zakresie opieki osób starszych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom oferujemy Państwu intensywny kurs Opis terminu szkolenia Kurs organizowany jest on line.

Cel szkolenia

* podniesienie umiejętności językowych,
* podniesienie kwalifikacji w zakresie opieki i pielęgnacji osób starszych- z pewnością będzie to dodatkowy atut podczas składania aplikacji na stanowisko opiekunki/opiekuna.
Program szkolenia Program kursu języka niemieckiego dla opiekunek/opiekunów osób starszych
Cały program kursu ułożony jest pod kątem sytuacji w jakich może się znaleźć opiekun/opiekunka w trakcie wykonywania pracy.
Kursanci zapoznają się ze słownictwem w oparciu o komunikację w relacjach:
- opiekun – podopieczny
- opiekun - kontakt z rodziną podopiecznego
- opiekun – lekarz 

  Opis metodyki szkolenia Zajęcia prowadzone są w formie on line, przy komputerze w pokoju konferencyjnym, do którego link wysyłamy na wskazany adres intermetowy.
  Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje dyplom w języku niemieckim oraz zaświadczenie ukończenia kursu.

Do kogo skierowany jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek/pielęgniarzy pragnących podjąć pracę
w Niemczech. Głównym celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami języka niemieckiego, umożliwiającymi swobodne komunikowanie się w sytuacjach dnia codziennego. W trakcie jego trwania uczestnicy poznają także realia życia
w Niemczech. Kurs prowadzony jest on-line i składa się z 13 modułów obejmujących łącznie 125 jednostek lekcyjnych. Uczestnictwo w kursie polega na aktywnym studiowaniu umieszczonych na platformie materiałów dydaktycznych oraz jednostek lekcyjnych, a także wykonaniu ćwiczeń i zaliczeniu testu końcowego, po którym uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu.


Cel kursu

Celem kursu jest przede wszystkim zapoznanie jego uczestników ze słownictwem umożliwiającym im komunikację na poziomie podstawowym. W trakcie trwania kursu poruszane będą następujące kręgi tematyczne:
- człowiek,
- dom,
- praca,
- opieka w domu nad pacjentem
- praca w szpitalu,
- życie rodzinne i towarzyskie,
- żywienie
- zakupy i usługi,
- podróżowanie,
- zdrowie,
- klimat,
- elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

Kursanci zapoznają się z elementami wiedzy i krajach niemieckiego obszaru językowego, poznają realia życia w Niemczech, panujące tam zwyczaje i obyczaje, poznają też typowe dla tego kraju potrawy.

Głównym celem kursu jest przygotowanie jego absolwentów, od strony językowej, do podjęcia pracy zarobkowej w Niemczech. Założenie to da się zrealizować głównie ze względu na ilość jednostek lekcyjnych, których jest 125, jak również na rozwinięty system powtórek po każdym dziale. W trakcie trwania kursu uczestnicy będą krok po kroku poznawać język niemiecki, jego słownictwo, wymowę i gramatykę, która to ograniczona została do niezbędnego minimum.

Dodatkowym atutem kursu jest autorski program nauczania, specjalnie dostosowany do charakteru pracy pielęgniarza/pielęgniarki, który uwzględnia przede wszystkim słownictwo i realia z zakresu opieki nad pacjentem w domu i w szpitalu.

Kurs jest również realizowany na platformie e-learningowej, dzięki czemu mogą Państwo uczyć się nie wychodząc z domu, w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.

Więcej informacji uzyskają Państwo na adres mailowy.
Zapraszamy!
tel.691 329 296