video na maila

2820118732213700x100.gif

sobota, 23 lutego 2013

Kreatywne pisanie na języku niemieckim metodą projektu

Kreatywne pisanie na języku niemieckim metodą projektu

opracowała: Dorota Paluszkiewicz

Projekt szkolny definiowany jest jako permanentne, konkretne zadanie podjęte w specyficznym celu, które trwa dłuższy czas i angażuje wszystkich uczestniczących w projekcie. Projekt jest ważną i planowaną częścią pracy, której celem jest zbudowanie lub wyprodukowanie czegoś nowego.
W roku szkolnym 2006/2007 z inicjatywy doradców metodycznych z ODN w Pile i w Poznaniu powstał i został zrealizowany projekt edukacyjny „Kreatives Schreiben. Do projektu przystąpiłam z uczniami klas III w październiku i zadania wykonywałam z uczniami do końca maja. Na zakończenie projektu zorganizowałam wystawę w szkole pt „Schreibprojekt-Umwelt”.

Cele ogólne projektu to:
– wyposażenie młodzieży w umiejętność kreatywnego pisania,
– wzmocnienie postawy proekologicznej u uczniów, (większość prac jest
   napisana na temat Umwelt),
– zainteresowanie uczniów wskazaną tematyką,
– atrakcyjne i skuteczne nauczanie i uczenie się,
– podnoszenie poziomu mobilizacji i samooceny u uczniów.

Realizując zadania obowiązujące w projekcie, współpracowałam z gimnazjami w Poznaniu i Pile, przekazując sobie wzajemnie pocztą elektroniczną informacje i zadania do wykonania. Wyniki Projektu zostały pochwalone przez doradców nauczycieli j. niemieckiego w Poznaniu i w Pile oraz opublikowane na stronie internetowej ODN www.odn.pila.pl. W ten sposób udostępniłam materiały dydaktyczne nie tylko nauczycielom naszej szkoły, ale również innym korzystającym z tego portalu internetowego.

Nasz projekt trwał od października 2006 r. do maja 2007 r.
Zadania podzielone zostały na 3 części:
1. Słowo – zabawy słowem.
2. Od słowa do zdania – od zdania do tekstu.
3. Obraz jako temat pisania.
1.Umwelt von A bis Z
A Autoabgabe, Abwasser, abholzen
B Benzin, Baum, Bergkette, Boden, Beton C Chlor, Chemikalien, Chemie
D Dorf, Dünger, Dosen, Dreck
E entsorgen, Erde, Entwicklung
F Feuer, FIut, freiwillig
G Glasflaschen, Glasbecher, Gesellschaft, Garten
H Hausmiill, Holz, handeln
I Infektion, Industrie
J Joghurtbecher, Jahreszeit
K Kunststoff, Kunststoffverpackung, Katastrophe, Klima, Krise
L Lärm, Landwirtschaft, Lawinenabgang, Lebensmittel M MülI, Mehrwegflaschen, MülIdeponie N  Natur, NaturdenkmaI, Nahverkehr, Naturkatastrophe
O Ől, Ozonloch, Orkan

Satze beenden
Die Sucht verursacht Krankheiten und Tod.
Drogen sind fur uns sehr schadlich. Zigarettenrauchen kann zu Krebs fuhren. Der Tod ist eine Folge des Rauchens.
Man kann Alkohol trinken und Zigaretten rauchen. Die Hilfe ist fur Abhangige sehr niitzlich.
Heroin ist ein sehr schadliches Rauschgift.
Die Behandlung hilft den Menschen mit Siichten.
Der Entzug ist sehr wichtig.

2. Material aus dem Projekt: Kreatives Schreiben Lehrerin: Dorota Paluszkiewicz, Gimnazjum Chodzież Ergebnisse zum zweiten Schwerpunkt: Visuelle Schreibanlasse

Wenn wir Müll sortieren und in die richtigen Tonnen werfen, dann werden die Müllberge kleiner.

Wenn die Leute aufs Fahrrad umsteigen, dann gibt es weniger Smog in der Stadt.

Wenn die Menschen Müli nicht liegen lassen, dann bleiben die Strande sauberer.

Wenn wir den Fernseher und die Stereoanlage nicht dauernd laufen lassen,
dann sparen wir Energie.

Wenn die Menschen im Wald kein Feuer machen, dann gibt es nicht so viele Waldbrande.

Menschen
Frühmorgens aufstehen
Essen, Arbeit, Ruhe
Verunreinigen, larmen, vergiften, schlafen
Sterben

Tier
Nerzpelz, Tierversuche
Zoo - traurige Affen
Schuhe aus echtem Krokodilleder
Einspruch!
Natalia Rajek, kI. 3g

Mensch Auge, Mund
Hände,
Nase, Statur
Bin ich vollig normal?
Nachdenken

Agata Pisarek kI. 3g
Umwelt
Saurer Regen
Abgase und Abwasser
Alles wird kaputt gemacht
Ende
Maciej Rozpłochowski, Kl. 3i, Gim. Chodzież

3. Aus dem Tagebuch des Fisches

Eines Abends fuhr ein Auto zum See. Es hielt am Ujer an und der Fahrer stieg aus. Er öffnete den Kofferraum und nahm viele Sachen heraus: alte Schuhe, einen kaputten Stuhl, leere Coladosen und eine grofie Kiste. Er trug das alles zum Wasser und warf es hinein. -
Die Fische wunderten sich über das unerwartete Geschenk.

Was ist anders? I Was hat sich verandert?

Auf dem ersten Bild sieht man eine glückliche Stadt. Sie ist voll von energischen Leuten, die Energie für alles haben.
In der Mitte des Bildes ist ein großer, gesunder Baum. Oie Sonne scheint, es ist schönes Wetter. Alle Leute sind freundlich. Sie genießen ihre freie Zeit in der Natur.
Auf dem zweiten Bild ist die Stad t praktisch tot. Alle Laden sind zu. Die Menschen haben Masken auf, um sich vor der verseuchten Luft zu schützen. Auf den Stra(l,en fahren viele Autos und im Fluss ist Abfall. Man sieht Reste von Dosen und alte Tüten. Das Was ser ist grün von Chemikalien. An manchen Stellen kann man sogar tote Fische sehen.

Uczniowie wykazali wielkie zainteresowanie projektem. W czasie wspólnej pracy nawet słabsi uczniowie przedstawiali ciekawe pomysły, czerpiąc tym samym satysfakcję z wykonywanej pracy. Uczniowie używali poprawnie właściwych struktur gramatycznych . Byli aktywni, zachęceni do działania i potrafili zastosować wiedzę w praktyce – co jest ważną rzeczą. Czerpali radość z dobrze wykonanego zadania.

Projekt daje szansę pracy z innymi, pozwala dostrzec, że współdziałanie przynosi wymierne korzyści, co nie jest bez znaczenia w przyszłym życiu.
Nowoczesna aktywizująca metoda projektów jest wskazówką jak rozwijać samodzielność i motywację ucznia. Nauczyciel wywołuje zainteresowanie nauką szkolną poprzez uatrakcyjnienie i wyzwalanie aktywności w procesie nauczania – uczenia się. Podczas pracy nad projektem nauczyciel jest jedynie doradcą, a uczestniczący w nim rozwijają własną osobowość, talenty i zainteresowania.