video na maila

2820118732213700x100.gif

piątek, 30 listopada 2012

Nauczanie języka on-line
System kształcenia zmienia się z dnia na dzień. Forma kształcenia jaką jest e-learning,  powszechnie znana i praktykowana na zachodzie, w Polsce wciąż jest postrzegana stereotypowo. W wyobrażeniu ludzi jest wciąż trudnością, częściej wyzwaniem; niż powszechnie przyjętym standardem.
To nie jest opowieść o czymś nierealnym. Owszem, ma praktycznie same zalety, ale zawdzięczamy to ludziom, którzy dostrzegli, jak różne mamy możliwości edukacyjne. Nie wszystkich stać na studia na jednym z najlepszych amerykańskich uniwersytetów. Inni studiują, ale nie chodzą na wykłady i konsekwentnie wykorzystują metodę zwaną w żargonie studenckim „zakuj, zdaj i zapomnij”. Czy jest jeszcze coś, dzięki czemu nauka może znowu stać się pasjonującym doświadczeniem i coś, co sprawi, że nie trzeba będzie na nią wydać mnóstwa pieniędzy? Oczywiście, że tak – jest to właśnie e-learning.
Kursy są prowadzone w trybie cotygodniowym i skrupulatnie oceniane, z wyznaczonym terminem zakończenia, motywują studentów do solidnej pracy w ściśle określonym czasie. Na koniec kursu każdy ze studentów/ uczniów otrzymuje certyfikat, który może sobie później wpisać w CV.
Nauczyciel nie sprawdza pracy każdego pojedynczego studenta, jednak ma wgląd do wszystkiego, co do tej pory osiągnął. Dosłownie, widzi jego każde kliknięcie myszką. W ten sposób – dużo lepiej niż tradycyjnie – może zaobserwować, co sprawia studentom największą trudność oraz gdzie najczęściej popełniają błędy.
Kursy są dla wszystkich, bez względu na wiek czy dotychczasową edukację.
Samodzielność, skrupulatność i doskonała samoorganizacja są kluczem do sukcesu.