video na maila

2820118732213700x100.gif

niedziela, 6 lutego 2011

Wiadomość dla germanistów06.02.2011
Chciałabym dzisiaj zachęcić germanistów do zapisania się do Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego PSNJN.
Każdego roku PSNJN organizuje zjazdy w różnych miastach Polski. Ostatni zjazd był latem 2010 r. w Gliwicach.
Tematem tegorocznego zjazdu była „ Koncepcja DACHL- w nauczaniu krajoznawstwa na lekcji języka niemieckiego”.
Ogólnopolskie Zjazdy PSNJN są jednym z ważniejszych corocznych przedsięwzięć Stowarzyszenia. Zapraszani są nauczyciele z całego kraju, wykładowcy wyższych uczelni i goście z zagranicy. Zjazdy mają charakter szkoleniowy. Celem zjazdów jest wymiana i upowszechnienie doświadczeń dotyczących nowych sposobów nauczania języków obcych, wykorzystania metody projektu edukacyjnego, nowych technologii informatycznych oraz wymiany młodzieży.
Zaplanowane są wykłady, referaty, warsztaty oraz prezentacje oferty wydawniczej dla uczących języka niemieckiego na różnych poziomach.
Goście mają możliwość uczestniczenia w wycieczkach tematycznych i zwiedzanie regionalnych atrakcji turystycznych, oraz biesiadach połączonych ze świetną zabawą. Atmosfera zjazdów jest niezapomniana. Serdecznie polecam!