video na maila

2820118732213700x100.gif

niedziela, 29 kwietnia 2012

Religia i kościołyPonad 55 mln osób wyznaje w Niemczech jedną z religii chrześcijańskich. Jest wśród nich 27,5 mln katolików, do innych wspólnot chrześcijańskich należy tylko niewielka grupa.
Kościół w Niemczech nie jest instytucją państwową, tzn. że nie istnieją żadne powiązania pomiędzy administracją państwową a kościelną; tym samym kościół nie jest kontrolowany przez państwo. Kościoły mają status samodzienych korporacji publiczno-prawnych. Jego podstawę stanowią - obok Ustawy Zasadniczej - konkordaty i umowy. Państwo bierze udział w finansowaniu niektórych instytucji prowadzonych przez kościół, jak przedszkola i szkoły. Kościoły mają prawo do pobiera nia podatków od swoich członków , które z reguły - w zamian za zwrot kosztów -ściągane są rzez państwo. Przyszli teolodzy w większości są kształceni na uniwersytetach publiczych ; przy obsadzaniu katedr teologicznych kościoły mają zagwarantowane prawo do współdecydowania.
Inne wspólnoty religijne
Należą do nich przede wszystkim kościoły prawosławne w Niemczech, kościół starokatolicki i ewangielickie kościoły niezależne. Do tych ostatnich zaliczany jest Związek Niezależnych Gmin Ewangelickich ( Baptyści), Związek Wolnych Gmin Ewangelickich w Niemczech, Wspólnota Robocza Gmin Menonickich, Chrześcijański Związek Wspólnotowy Müllheim /Rühr, Kośiół Ewangelicko - Metodystyczny, Armia Zbawienia, Kościół nazareńczyka, Związek Niezależnych Gmin Zielonoświątkowców, Ewangelicka Unia Braci, i Wspólnota Adwentystów Dnia Siódmego.
W 1933 r. na terenie rzeszy Niemieckiej mieszkało 530000 Żydów. Po nazistowskich zbrodniach ludobójstwa pozostało w Niemczech tylko kilka tysięcy osób pochodzenia żydowskiego. Dziś mieszka w Niemczech około 100000 Żydów będących członkami gmin żydowskich. Wielu z nich przybyło w ciągu ostatnich lat z krajów byłego Związku radzieckiego. Największa wspólnota żydowska znajduje się w Berlinie i liczy ponad 10000członków.
Obecność licznych obcokrajowców sprawiła, że na znaczeniu zyskały w Niemczech wspólnoty relgijne, których dawniej prawia nie było. Dotyczy to przede wszystkim islamu. W Niemczech żyje około 2,6 mln Muzułmanów, reprezentujących 41 narodowości. Największą grupę stanowią muzułmanie tureccy, następnie muzułmanie z byłej Jugosławii, z krajów arabskich oraz z Azji południowej i południowo-wschodniej.