video na maila

2820118732213700x100.gif

sobota, 28 kwietnia 2012

RFN stolica federacji


Stolica Federacji
10 maja 1949 roku Rada parlamentarna obrała liczące wówczas 100000 mieszkańców nadreńskie miasteczko uniwersyteckie Bonn (mimo silnej konkurencji, szczególnie ze strony Frankfurtu nad Menem) prowizoryczną stolicą federacji.
# listopada 1949 decyzję tę potwierdził Bundestag , który jednak równocześnie wypowiedział się za przeniesieniem organów federacji do Berlina po przeprowadzeniu wolnych wyborów w NRD. Z biegiem czasu Bonn stało się na całym świecie synonimem Republiki Federalnej Niemiec i jej demokratycznej polityki. Po zjednoczeniu Niemiec Niemieck Bundestag 20 czerwca 1991 roku postanowił - stosunkiem głosów 337 do 320 - przenieść parlament i rząd z Bonn do Berlina. 27 września 1996 roku rownież Bundesrat postanowił przeprowadzić się do Berlina.